DE ONLINE MINDSET INTERVENTIE   DE GROEIFABRIEK: DENKEN MET EEN GROEIMINDSET!

De online mindset interventie De Groeifabriek:
Denken met een groeimindset!


Uit de positieve psychologie komen vernieuwende interventies voort. De online mindset interventie De Groeifabriek beoogt de groeimindset van jongeren en jongvolwassenen te stimuleren wat mogelijk een positieve impact kan hebben op academische en psychosociale uitkomsten. Er bestaan twee varianten van De Groeifabriek, namelijk een variant voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in cluster 3 en 4 onderwijs, ambulante of residentiele jeugdzorg en een variant voor jongeren in justitiële jeugdinrichtingen of forensische (jeugd)psychiatrie. De Groeifabriek bestaat uit zes sessies met animaties, interactieve opdrachten, filmpjes en auditieve ondersteuning. Jongeren voeren de interventie onder begeleiding uit op een laptop of computer. In De Groeifabriek leren jongeren onder andere over neuroplasticiteit, mindset, inzet, omgaan met tegenslagen en hulp vragen. Bij de forensische variant vullen jongeren ook De Toekomstvragenlijst over hun wensen en zorgen over verschillende leefgebieden gerelateerd aan het Risk-Need-Responsivity-model. Maak in deze workshop kennis met De Groeifabriek! In de workshop wordt de theoretische achtergrond en de inhoud van de interventie toegelicht en krijgt u een kijkje in de interventie De Groeifabriek via een demonstratie. Tot slot, worden de resultaten gepresenteerd van de pilotstudies naar de deelnemerstevredenheid over De Groeifabriek van jongeren in cluster 4, open jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen.

Sprekersinformatie

  • Petra Helmond is als postdoc verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, vakgroep Forensische Orthopedagogiek. Daarnaast is zij werkzaam als senior onderzoeker bij Pluryn en is zij mindfullness trainer bij het Trainingsbureau voor Mindfullness.

© 2017 Universiteit van Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin