GEFASEERD METHODISCH SAMENWERKEN BIJ KINDERMISHANDELING

Gefaseerd methodisch samenwerken bij kindermishandeling
Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg

Gewoonlijk is de zorg die bij kindermishandeling en huiselijk geweld wordt ingezet gericht op de gevolgen van het geweld. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut in de vier grote steden in Nederland blijkt dat deze hulp dat niet voldoende is om het veilig te maken. Het ernstige geweld gaat tijdens de hulp door. De hulp slaat daardoor niet aan of het effect ervan wordt weer teniet gedaan. De eerste zorg moet zijn het gezin te helpen het veilig te krijgen in het hier en nu. Als dat gedurende enige tijd en goed genoeg gelukt is moet de aandacht zich richten op stabiele veiligheid. Daarvoor is systeemgerichte zorg nodig die zich richt op de risicofactoren die in een gezin het geweld bepalen, risicogestuurde zorg dus. Hoe die zorg goed kan aansluiten bij zowel slachtoffers als plegers kan het beste bepaald worden door de professionals die het gezin al kennen, op maat aangevuld met specialisten. Dan ontstaat er echt ruimte om te herstellen van de gevolgen en kan de hulp die daarop gericht is ook echt effectief zijn. Deze visie op fasering van de ketenzorg heeft breed draagvlak in Nederland bij ketenpartners in de zorg en bij justitie en zal in deze workshop op een interactieve manier worden toegelicht. 


Sprekersinformatie

  • Sander van Arum is eigenaar van VOF Vogtländer & Van Arum als expert op het gebied van systeemgerichte multisectorale aanpak bij structurele onveiligheid in huiselijke kring.

© 2017 Universiteit van Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin